Αρχική σελίδα » Έρευνα » Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει επιστημονικές εργασίες (δημοσιευμένα άρθρα και ανακοινώσεις σε συνέδρια) στις οποίες έχουν συμβάλει, και συμμετέχουν ως συγγραφείς, μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του προγράμματος.

Άρθρα σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων

Fotiadis, F. A., & Protopapas, A. (2014). The effect of newly trained verbal and nonverbal labels for the cues in probabilistic 
category learning. Memory and Cognition, 42, 112–125.
Fotiadis, F. A., Protopapas, A., & Vatakis, A. (2011). The effect of cue naming in probabilistic category learning. Στο B.
Kokinov, A. Karmiloff-Smith, & N. J. Nersessian (Επιμ.), Proceedings of the European Conference on Cognitive
Science – EuroCogSci 2011. Σόφια, Βουλγαρία: New Bulgarian University Press.
Katidioti, I., Simpson, I. C., & Protopapas, A. (2012). Dual-route connectionist model of Greek spelling. Στο N. Rußwinkel, 
U. Drewitz, & H. van Rijn (Επιμ.), Proceedings of the 11th International Conference on Cognitive Modeling (ICCM),
σελ. 315–316.
Kyriakopoulou, N., & Vosniadou, S. (2014). Using theory of mind to promote conceptual change in science. Science & 
Education, 23,1447–1462.
Outos, K. D., & Protopapas, A. (2009). Reading aloud multisyllabic words: A single-route connectionist model for Greek.
Στο A. Howes, D. Peebles, R. Cooper (Επιμ.), Proceedings of the 9th International Conference on Cognitive Modeling,
σελ. 342–347.
Pelekanos, V., & Moutoussis, K.(2011). The effect of language on visual contrast sensitivity. Perception, 40, 1402–1412.
Pelekanos, V., Roumani, D., & Moutoussis, K.(2011). The effects of categorical and linguistic adaptation on binocular rivalry
initial dominance. Frontiers in Human Neuroscience, 5, 187.
Protopapas, A., & Gerakaki, S. (2009). Development of processing stress diacritics in reading Greek. Scientific Studies of 
Reading, 13, 453–483.
Protopapas, A., & Kapnoula, E. C. (2013). Exploring word recognition with selected stimuli: The case for decorrelated
parameters. Στο M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, & I. Wachsmuth (Επιμ.), Proceedings of the 35th Annual Conference
of the Cognitive Science Society, σελ. 1169–1174.
Protopapas, A. & Markatou, A. (2011). Asymmetry in Stroop interference arising from naming practice: shape beats color.
Στο L. Carlson, C. Hölscher, & T. Shipley (Επιμ.), Proceedings of the 33rd Annual Conference of the Cognitive Science 
Society, σελ. 2150–2155.
Protopapas, A., & Nomikou, E. (2009). Rules vs. lexical statistics in Greek nonword reading. Στο N.A. Taatgen & H. van
Rijn (Eπιμ.), Proceedings of the 31st Annual Conference of the Cognitive Science Society, σελ. 1030–1035.
Protopapas, A., Orfanidou, E., Taylor, J.S.H., Karavasilis, E., Kapnoula, E.C., ... & Kelekis, D. (2016). Evaluating cognitive 
models of visual word recognition using fMRI: Effects of lexical and sublexical variables. NeuroImage, 128, 328–341.
Protopapas, A., & Vlahou, E. L. (2009). A comparative quantitative analysis of Greek orthographic transparency. Behavior
Research Methods, 41,991–1008.
Protopapas, A., Altani, A., & Georgiou, G. K. (2013). Development of serial processing in reading and rapid naming.  
Journal of Experimental Child Psychology, 116,914–929.
Protopapas, A., Altani, A., & Georgiou, G. K. (2013). RAN backward: A test of the visual scanning hypothesis. Scientific 
Studies of Reading, 17,453–461.
Protopapas, A., Gerakaki, S., & Alexandri, S. (2006). Lexical and default stress assignment in reading Greek. Journal of 
Research in Reading, 29,418–432.
Protopapas, A., Gerakaki, S., & Alexandri, S. (2007). Sources of information for stress assignment in reading Greek. 
Applied Psycholinguistics, 28,695–720.
Protopapas, A., Mouzaki, A., Sideridis, G. D., Kotsolakou, A., & Simos, P. G. (2013). The role of vocabulary in the context 
of the simple view of reading. Reading & Writing Quarterly, 29,168–202.
Protopapas, A., Skaloumbakas, C., & Bali, P. (2008). Validation of unsupervised computer-based screening for reading 
disability in the Greek elementary Grades 3 and 4. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 6,45–69.
Protopapas, A., Vlahou, E. L., Moirou, D., & Ziaka, L. (2014). Word reading practice reduces Stroop interference in children. 
Acta Psychologica, 148,204–208.
Roumani, D., & Moutoussis, K.(2012). Binocular rivalry alternations and their relation to visual adaptation. Frontiers in
Human Neuroscience, 6,35.
Seitz, A. R., Protopapas, A., Tsushima, Y., Vlahou, E. L., Gori, S., Grossberg, S., & Watanabe, T. (2010). Unattended exposure
to components of speech sounds yields same benefits as explicit auditory training. Cognition, 115,432–443.
Sgouramani, E., & Vatakis, A. (2014). "Flash" Dance: How speed modulates perceived duration in dancers and non-dancers. 
Acta Psychologica, 147,17–24.
Skopeliti, I., & Vosniadou, S. (2007). Reasoning with external representations in elementary astronomy. Στο S. Vosniadou,
D. Kaiser, & A. Protopapas (Επιμ.)Proceedings of the European Cognitive Science Conference–EuroCogSci 2007,
σελ. 244–249.
Skopeliti, I., Gerakaki, S., & Vosniadou, S. (2009). The role of analogies in college students' understanding of counter-
intuitive expository text. Στο B. Kokinov, K. Holyoak, & D. Gentner (Επιμ.),2nd International Analogy Conference:
New Frontiers in Analogy Research. (σελ. 423–432).New Bulgarian University Press.
Terkourafi, M., Kapnoula, E. C., Panagiotopoulou, P., & Protopapas, A. (2013). Triangulating the GRID: A corpus-based
cognitive linguistic analysis of five Greek emotion terms. Στο J. Fontaine, K. R. Scherer, & C. Soriano (Επιμ.),
Components of emotional meaning: A sourcebook(σελ. 437–449). Oxford University Press.
Tsilionis, E., & Vatakis, A. (2016). Multisensory binding: is the contribution of synchrony and semantic congruency 
obligatory? Current Opinion in Behavioral Sciences, 8, 7–13.
Varlokosta, S., Valeonti, N., Kakavoulia, M., Lazaridou, M., Economou, A., & Protopapas, A. (2006). The breakdown of 
functional categories in Greek aphasia: Evidence from agreement, tense and aspect. Aphasiology, 20,723–743.
Verriopoulou, D., & Vatakis, A. (2011). Using video games and brain training software to modulate human time perception.
Στο D. Gouscos &M. Meimaris (Επιμ.), Proceedings of the 5th European Conference on Games Based Learning,
σελ. 620–625.
Vlahou, E., Protopapas, A., & Seitz, A. R. (2012). Implicit training of non-native speech stimuli. Journal of Experimental 
Psychology: General, 141,363–381.
Vosniadou, S., & Kyriakopoulou, N. (2006).The problem of metaconceptual awareness in theory revision.Στο R. Sun &
N. Miyake (Επιμ.), Proceedings of the 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society, σελ. 2329–2334.
Vosniadou, S., & Skopeliti, I. (2005). Developmental shifts in children’s categorizations of the earth. Στο B. G. Bara, L.
Barsalou, & M. Bucciarelli (Επιμ.), Proceedings of the XXVII Annual Conference of the Cognitive Science Society,
σελ. 2325–2330.
Vosniadou, S., & Skopeliti, I. (2014). Conceptual change from the framework theory side of the fence. Science & Education, 
23,1427–1445.
Vosniadou, S., Skopeliti, I., & Ikospentaki, K. (2004). Modes of knowing and ways of reasoning in elementary astronomy.
Cognitive Development, 19,203–222.
Vosniadou, S., Skopeliti, I., & Ikospentaki, K. (2004). More on the development of children’s knowledge about the Earth
and the day/night cycle: Theoretical and methodological issues.Cognitive Development, 19,203–222.
Vosniadou, S., Skopeliti, I., & Ikospentaki, K. (2005). Reconsidering the role of artifacts in reasoning: Children's
understanding of the globe as a model of the earth.Learning and Instruction, 15,333–351.
Vosniadou, S., Vamvakoussi, X., & Skopeliti, I. (2008). The framework theory approach to the problem of conceptual
change. Στο S. Vosniadou (Επιμ.).International Handbook of Research on Conceptual Change (σελ. 3–34). New
York/Abingdon: Routledge.
Ziaka, L., Moirou, D., Vlahou, E. L., & Protopapas, A. (2013). Word reading practice reduces Stroop interference in children.
Στο M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, & I. Wachsmuth (Επιμ.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the
Cognitive Science Society, σελ. 1659–1663.


Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων

Αρβανίτη, Μ., & Βατάκη, Α. (2012). Όταν ο πόνος σου γίνεται και δικός μου: Το φαινόμενο της συναισθησίας πόνου. 
Σύναψις, 24,55–61.
Αργυρίου, Ε., Βατάκη, Α., Τσούκας, Ε., Παπαδέλης, Γ., Ευδοκιμίδης, Ι., & Σμυρνής, Ν. (2010). Χαρακτηριστικά του
ακουστικού - κινητικού συγχρονισμού με ισόχρονα ρυθμικά σχήματα. Στο Α. Σωτηροπούλου, Γ. Πουλάκος, Γ.
Καμπουράκης, & Α. Στάμος (Επιμ.), Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακουστικής, σελ. 435-443.
 Κακαβούλια, Μ., Οικονόμου, Α., Σταμούλη, Σ., Πρωτόπαπας, Α., Φωκά-Καβαλιεράκη, Γ., & Βαρλοκώστα, Σ. (2014).
Πρωτόκολλο εκμαίευσης αφηγηματικού λόγου στην Ελληνική από άτομα με αφασία: Αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα
και προκαταρκτικά αποτελέσματα. ΓΛωΣΣοΛοΓία, 22,41–60.
Μουζάκη, Α., Πρωτόπαπας, Α., & Τσαντούλα, Δ. (2008). Προσχολικοί δείκτες πρόγνωσης της ανάπτυξης αναγνωστικών
δεξιοτήτων κατά την Α’ Δημοτικού. Επιστήμες της Αγωγής 1/2008, 71–88.
Πρωτόπαπας, Α., Σκαλούμπακας, Χ., Γερακάκη, Σ., Αλεξανδρή, Σ., Γρηγοριάδου, Α., & Τσαγκαράκη, Χ. (2006). Λογισμικό
αυτοματοποιημένου εντοπισμού μαθητών δημοτικού με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες: Ανάπτυξη και εφαρμογή.
Στο Δ. Ψύλλος & Β. Δαγδιλέλης (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», σελ. 156–163.
Ρουμάνη, Δ., & Βατάκη, Α.. (2011). Τυφλή όραση: Αντιλαμβανόμαστε πάντα αυτό που βλέπουμε; Σύναψις, 21, 12–25.
Ρουμάνη, Δ., Βατάκη, Α., & Μουτούσης, Κ. (2010). Όταν ο εγκέφαλος προσπαθεί να βγάλει νόημα: η περίπτωση του
διοφθάλμιου ανταγωνισμού. Σύναψις, 11,65-74.
Σγουραμάνη, Ε., Βάγια, Α., & Βατάκη, Α. (2012). Ο κήπος των αισθήσεων με τα διακλαδωτά μονοπάτια: Ο πόνος ως
ξεχωριστή τροπικότητα, αλληλεπιδράσεις με τις λοιπές αισθήσεις και αντιμετώπιση του; Σύναψις, 24,46–54.
Τσαντούλα, Δ., Πρωτόπαπας, Α., & Μουζάκη, Α. (2004). Δείκτες προαναγνωστικής ετοιμότητας κατά την προσχολική
ηλικία. Στο Μ. Τζουριάδου (Επιμ.), Πρακτικά ευρωπαϊκού συνεδρίου «Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής»
(σελ. 208–217). University Studio Press (έκδοση 2007).
Φωτιάδης, Φ., & Βατάκη, Α. (2010). Εξω-Σωµατικές Εµπειρίες: Μια Επιστηµονική Προσέγγιση στην Σωµατική Συνείδηση. 
Σύναψις, 19,16–27.


Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

Altani, A., Protopapas, A., & Georgiou, G. K. (2014). Executive control in rapid naming and reading. Ανακοίνωση στο
21st Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading. Santa Fe, New Mexico, 16–19 Ιουλίου.
Angelaki, S., & Vatakis, A. (2014). The unity effect for non-speech stimuli: A top-down or bottom-up process? Ανακοίνωση
στο International Conference on Timing and Time Perception, Κέρκυρα, 31 Μαρτίου–3 Απριλίου.
Arvaniti, M., Sagiv N., Lecoutre L., & Vatakis A. (2012). Is A always red? Multisensory integration of synesthetic stimuli
in synesthetes and non-synesthetes. Ανακοίνωση στο 13th International Multisensory Research Forum, Οξφόρδη,
19–22 Ιουνίου.
Bakirtzi, V., & Vatakis, A. (2014). The perception of integrated events in Autism Spectrum Disorders: The role of
semantic relatedness and timing. Ανακοίνωση στο International Conference on Timing and Time Perception,
Κέρκυρα, 31 Μαρτίου–3 Απριλίου.
Bali, P., Charitopoulou, S., Mouzaki, A., Protopapas, A., & Sideridis, G. (2006). Vocabulary knowledge and learning
difficulties: A study among reading-disabled students, second-language learners and typical readers in Greek
schools. Ανακοίνωση στο 15th Annual World Congress on Learning Disabilities. Burlington, MA, 26–28 Οκτωβρίου.
Cheimariou, S., Varlokosta, S., Economou, A., Kakavoulia, D., & Protopapas, A. (2010). Verb morphology in aphasic
speech: Evidence from Greek. Ανακοίνωση στο 11th International Science of Aphasia Conference. Potsdam,
Γερμανία, 27Αυγούστου–1 Σεπτεμβρίου.
Cheimariou, S., Varlokosta, S., Economou, A., Kakavoulia, M., & Protopapas, A. (2010). Error patterns of Greek
aphasic speakers in sentence completion and grammaticality judgment. Ανακοίνωση στο 48th Annual Meeting
of the Academy of Aphasia. Αθήνα, 24–26Οκτωβρίου.
Foka-Kavalieraki, P., Kakavoulia, M., Economou, A., Varlokosta, S., Routsis, C., Kasselimis, D. S., Potagas, C.,
Evdokimidis, I., & Protopapas, A. (2008). A comprehensive approach to the analysis of narrative discourse
production by Greek speakers with aphasia. Ανακοίνωση στο The Science of Aphasia IX, Χαλκιδική,
20–25 Σεπτεμβρίου.
Fotiadis, F. A., & Protopapas, A. (2013). The effect of verbal and non-verbal labels for the cues in probabilistic 
category learning. Ανακοίνωση στο 18th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology. Βουδαπέστη,
Ουγγαρία, 29 Αυγούστου–1 Σεπτεμβρίου.
Gerakaki, S., & Protopapas, A. (2006). Stress assignment errors in reading and spelling as assays of reading disability.
Ανακοίνωση στο Language Disorders in Greek. Πάτρα, 10–11 Ιουνίου.
Grimani, A., & Protopapas, A. (2009). Derivational suffixes as cues to stress position in reading Greek. Ανακοίνωση στο
16th Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading. Boston, MA, 25–27 Ιουνίου.
Kostaki, M., & Vatakis, A. (2014). Crossmodal binding rivalry: An alternative hypothesis for the double flash illusion.
Ανακοίνωση στο International Conference on Timing and Time Perception, Κέρκυρα, 31 Μαρτίου–3 Απριλίου.
Lepenioti, D., Vosniadou, S., & Alexandris, C. (2014). Designing an Interactive Tutoring Tool for Improving Mathematical
Skills. Ανακοίνωση στο 16th International Conference on Human-Computer Interaction, Ηράκλειο Κρήτης,
22–27 Ιουνίου.
Mouzaki, A., Sideridis, G., Protopapas, A., Bali, P.,Orfanos, P., & Vlahou, E. (2005). Characteristics of reading-disabled
students in elementary grades: Examination of the “rate” vs. “accuracy” deficit in the Greek orthography.
Ανακοίνωση στο 27th International School Psychology Association Colloquium. Αθήνα, 13–17 Ιουλίου.
Papavasiliou, P., & Vatakis, A. (2014). Emotional responses to musical intervals with specific acoustical properties and
the effect of the induced emotions in duration perception. Ανακοίνωση στο International Conference on Timing and
Time Perception, Κέρκυρα, 31 Μαρτίου–3 Απριλίου.
Protopapas, A., & Gerakaki, S. (2007). Development of processing written stress diacritics in reading Greek: A case of
delayed decoding. Ανακοίνωση στο 14th Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading. Πράγα,
Τσεχία, 12–14 Ιουλίου.
Protopapas, A., Altani, A., & Georgiou, G. K. (2013). Development of serial processing in RAN and reading. Ανακοίνωση
στο 20th Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading. Hong Kong, 10–13 Ιουλίου.
Protopapas, A., Altani, A., & Georgiou, G. K. (2014). Suppression of individual-item naming variance in the RAN-reading
 relationship. Ανακοίνωση στο 21st Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading. Santa Fe,
New Mexico, 16–19 Ιουλίου.
Protopapas, A., Bali, P., & Skaloumbakas, C. (2006). Validation of unsupervised computer-based screening for reading
disability. Ανακοίνωση στο 15th Annual World Congress on Learning Disabilities. Burlington, MA, 26–28 Οκτωβρίου.
Protopapas, A., Moirou. D., Markatou, A., & Vlahou, E. (2011). Effects of practice on the relation of reading to color
naming and interference. Ανακοίνωση στο 18th Annual Conference of the Society for the Scientific Study of Reading.
St. Pete Beach, Florida, July 13–16.
Protopapas, A., Mouzaki, A., Simos, P., Nikologianni, A., Spanou, E., & Xanthi, A. (2005). Development of text comprehension
in elementary grades: Component processes. Ανακοίνωση στο 27th International School Psychology Association
Colloquium. Αθήνα, 13–17 Ιουλίου.
Rouchitsas, A., & Vatakis, A. (2014). Explicit and implicit temporal learning using an action video game. Ανακοίνωση στο
International Conference on Timing and Time Perception, Κέρκυρα, 31 Μαρτίου–3 Απριλίου.
Roumani, D., & Moutoussis, K. (2014). Invisible After-Effects: How the absence of awareness influences motion perception.
Ανακοίνωση στο 15th International Multisensory Research Forum (IMRF), Amsterdam, 11–14 Ιουνίου.
Sellis, M., Maragos, P., & Vatakis, A. (2014). Synchrony perception and inverse effectiveness: Are they complementary or
contrasting in audiovisual speech integration? Ανακοίνωση στο International Conference on Timing and Time Perception,
Κέρκυρα, 31 Μαρτίου–3 Απριλίου.
Sgouramani, E., & Vatakis, A. (2013). Alternating speed on dance videos influences duration judgments in dancers and
non-dancers. Ανακοίνωση στο 14th International Multisensory Research Forum, Ιεροσόλυμα, 3–6 Ιουνίου.
Sgouramani, E., Muller, C., van Noorden, L., Leman, M., & Vatakis, A. (2012). From observation to enactment: Can dance
experience  enhance multisensory temporal integration? Ανακοίνωση στο 13th International Multisensory Research
Forum, Οξφόρδη, 19–22 Ιουνίου.
Sgouramani, H., Muller, C., Van Noorden, L., Leman, M., & Vatakis, A. (2013). Synchronization and continuation during a
dance act. Ανακοίνωση στο 14th Rhythm Production and Perception Workshop, Birmingham, UK, 11–13 Σεπτεμβρίου.
Tsilionis, E., & Vatakis, A. (2014). Audiovisual speech integration in the brain: Semantics and temporal synchrony.
Ανακοίνωση στο International Conference on Timing and Time Perception, Κέρκυρα, 31 Μαρτίου–3 Απριλίου.
Vagia, A., Chandridi, G.-A., , Orfanidou, E., & Vatakis, A. (2014). Is it possible to have a short, leftward past and face a
long, rightward future? Ανακοίνωση στο International Conference on Timing and Time Perception, Κέρκυρα,
31 Μαρτίου–3 Απριλίου.
Vatakis, A., Sgouramani, E., Gorea, A., Hatzitaki, V., & Pollick, F. E. (2014). Time to act: New perspectives on embodiment
and timing.Ανακοίνωση στο International Conference on Timing and Time Perception, Κέρκυρα, 31 Μαρτίου–3 Απριλίου.
Vlahou, E. L., Protopapas, A., & Seitz, A. (2009). Implicit learning of non-native stimuli. Ανακοίνωση στο Workshop on cross-
language speech perception and linguistic experience, 157th Meeting of the Acoustical Society of America. Portland, OR,
18–22 Μαΐου.
Vlahou, E., & Protopapas, A. (2006). Implicit learning of a nonnative speech contrast. Ανακοίνωση στο 20th Annual Meeting
of the Hellenic Society for Neuroscience. Ηράκλειο Κρήτης, 28 Σεπτεμβρίου–1 Οκτωβρίου.

 

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

Αλεξανδρή, Σ.-Ε., Γερακάκη, Σ.& Πρωτόπαπας, Α. (2004). Τυπικά μετρικά σχήματα και ο ρόλος του νοητικού λεξικού στις 
υπερτεμαχιακές διεργασίες: Μελέτη λαθών τονισμού στην ανάγνωση ψευδολέξεων. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας. Αλεξανδρούπολη, 4–7 Νοεμβρίου.
Αλτάνη, Α., Πρωτόπαπας, Α., & Γεωργίου, Γ. (2013). Ανάπτυξη της σειριακής επεξεργασίας στην κατονομασία οπτικών
ερεθισμάτων και την ανάγνωση λέξεων. Ανακοίνωση στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αλεξανδρούπολη, 15–19 Μαΐου.
Βλάχου, Ε., Μαρκάτου, Α., & Πρωτόπαπας, Α. (2008). Η επίδραση της εξάσκησης στην παρεμβολή Stroop. Ανακοίνωση
στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη, 6–9 Νοεμβρίου.
Βλάχου, Ε., Μοίρου, Δ., Μαρκάτου, Ά., & Πρωτόπαπας, Α. (2009). Οι επιδράσεις της εξάσκησης στην ανάγνωση λέξεων και
κατονομασία χρωμάτων στην παρεμβολή Stroop. Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Βόλος, 14–17 Μαΐου.
Γερακάκη, Σ., & Πρωτόπαπας, Α. (2008). Πηγές πληροφορίας για τον τονισμό κατά την ανάγνωση σε παιδιά και ενήλικες. 
Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη, 6–9 Νοεμβρίου.
Γρηγοριάδου, Α., & Πρωτόπαπας, Α. (2004). Μια εμπειρική μελέτη των γνωστικών τρόπων μάθησης (cognitive styles) που
εφαρμόζονται για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας.
Αλεξανδρούπολη, 4–7 Νοεμβρίου.
Γριμάνη, Α. & Πρωτόπαπας, Α. (2009). Η επίδραση παραγωγικών επιθημάτων στον τονισμό κατά την ανάγνωση λέξεων και 
ψευδολέξεων. Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος, 14–17 Μαΐου.
Μαρκάτου, Α., Βλάχου, Ε., & Πρωτόπαπας, Α. (2008). Η επίδραση της διάστασης στην παρεμβολή Stroop. Ανακοίνωση στο 2ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη, 6–9 Νοεμβρίου.
Μήτση, Α., Πρωτόπαπας, Α., & Seitz, A. (2013). Αντιληπτική εξοικείωση με ορθογραφικά δύσκολες λέξεις κατά την εκτέλεση
άσχετου έργου. Ανακοίνωση στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη, 15–19 Μαΐου.
Νομικού, Ε. & Πρωτόπαπας, Α. (2008). Ανάγνωση μη προβλέψιμων γραφοφωνημικών αντιστοιχιών: κανόνες, αναλογίες, ή
στατιστική; Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη, 6–9 Νοεμβρίου.
Οικονόμου, Α., Πρωτόπαπας, Α., Βαρλοκώστα, Σ., Χειμαριού, Σ., & Κακαβούλια, Μ. (2011). Παράγοντες που επιδρούν στην
παραγωγή ρημάτων σε δοκιμασίες συμπλήρωσης προτάσεων στην αφασία. Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα, 25–29 Μαΐου.
Ούτος, Κ. Δ., & Πρωτόπαπας, Α. (2012). Συνδετιστικό υπολογιστικό μοντέλο για την ανάγνωση μεμονωμένων πολυσύλλαβων 
ελληνικών λέξεων και ψευδολέξεων. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας. Ιωάννινα, 29 
Μαρτίου–1 Απριλίου.
Παναγάκη, Ε., Ανδρικοπούλου, Α., Λούη, Σ., Αρβανίτη, Α., & Πρωτόπαπας, Α. (2013). Η επίδραση του τονισμού στην
επεξεργασία γραπτών λέξεων. Ανακοίνωση στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη,
15–19 Μαΐου.
Πρωτόπαπας, Α., & Γερακάκη, Σ. (2008). Ανάπτυξη επεξεργασίας του τονικού σημαδιού κατά την ανάγνωση στις τάξεις
Β’–Δ’ Δημοτικού. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 29
Μαΐου–1 Ιουνίου.
Πρωτόπαπας, Α., Γερακάκη, Σ., & Αλεξανδρή, Σ. (2005). Τρεις πηγές πληροφορίας για τον τονισμό στην ανάγνωση.
Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα, 1–4 Δεκεμβρίου.
Πρωτόπαπας, Α., Σμυρνής, Ν., Καραβασίλης, Ε., Ορφανίδου, Ε., Καπνουλά, Ε., Φωτιάδης, Φ., & Σολδάτος, Θ. (2013). Μελέτη
επεξεργασίας ελληνικών λέξεων και ψευδολέξεων στον εγκέφαλο με απεικόνιση λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας.
Ανακοίνωση στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη, 15–19 Μαΐου.
Ρουμάνη, Δ., & Μουτούσης, Κ. (2013). Η επίδραση της προσαρμογής στην αντιληπτική επιλογή κατά τον διοφθάλμιο
ανταγωνισμό. Ανακοίνωση στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ),
Αλεξανδρούπολη, 15–19 Μαΐου.
Σκοτεινού, Δ., Σίμος, Π., & Πρωτόπαπας, Α. (2008). Διατομικές διαφορές στην παρεμβολή Stroop σε σχέση με την
αναγνωστική ικανότητα. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη,
6–9 Νοεμβρίου.
Σταμούλη, Σ., Κακαβούλια, Μ., Βαρλοκώστα, Σ., Οικονόμου, Α., Νεραντζίνη, Μ., Χειμαριού, Σ., & Πρωτόπαπας, Α. (2011).
Παραγωγή αφηγηματικού λόγου από άτομα με αφασία: Μικρογλωσσικές και μακρογλωσσικές παράμετροι της
αφηγηματικής αποτελεσματικότητας. Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα,
25–29 Μαΐου.
Τερκουράφη, Μ., Καπνουλά, Ε., Παναγιωτοπούλου, Π., & Πρωτόπαπας, Α. (2009). Ανάλυση της σημασίας λέξεων που
εκφράζουν συναισθήματα αναφορικά με τη θέση τους στον τετραδιάστατο εννοιολογικό χώρο των λέξεων συναισθημάτων.
Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος, 14–17 Μαΐου.
Φωκά-Καβαλιεράκη, Π., Κακαβούλια, Μ., Οικονόμου, Α., Βαρλοκώστα, Σ., Ρούτσης, Χ., Κασσελίμης, Δ., Πόταγας, Κ.,
Ευδοκιμίδης, Ι., & Πρωτόπαπας, Α. (2008). Ανάλυση αφηγηματικού λόγου στην αφασία. Ανακοίνωση στο 2ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη, 6–9 Νοεμβρίου.
Φωτιάδης, Φ., Πρωτόπαπας, Α., & Βατάκη, Α. (2011). Η επίδραση της δυνατότητας κατονομασίας οπτικών ερεθισμάτων σε
έργο στοχαστικής μάθησης κατηγοριοποίησης. Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αθήνα, 25–29 Μαΐου.
Φωτιάδης. Φ. Α., & Πρωτόπαπας, Α. (2013). Η επίδραση της εκμάθησης λεκτικών και μη λεκτικών ετικετών για τα ερεθίσματα
στην πιθανοκρατική μάθηση κατηγοριών. Ανακοίνωση στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αλεξανδρούπολη, 15–19 Μαΐου.
Χαριτοπούλου, Σ., Βλάχου, Ε., Πρωτόπαπας, Α., & Μουζάκη, Α. (2005). Η αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης και της 
συμπεριφοράς μαθητών του Δημοτικού σχολείου από τους δασκάλους τους. Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα, 1–4 Δεκεμβρίου.
Χειμαριού, Σ., Βαρλοκώστα, Σ., Οικονόμου, Α., Κακαβούλια, Μ., & Πρωτόπαπας, Α. (2011). Ρηματικά λάθη Ελλήνων αφασικών
σε δοκιμασίες συμπλήρωσης προτάσεων και κρίσης γραμματικότητας. Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα, 25–29 Μαΐου.