Αρχική σελίδα » Έρευνα » Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

Οι διδάσκοντες του προγράμματος συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει χρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις από το 2010 στα οποία έχουν απασχοληθεί φοιτητές και απόφοιτοι του προγράμματος.

«Μοντελοποίηση συναισθημάτων και συμπεριφοράς της λεξικοποίησης και των επικοινωνιακών λειτουργιών σε πρώιμη παιδική ηλικία με εφαρμογή στο φάσμα των αυτιστικών διαταραχών και της ανίχνευσης της γλωσσικής καθυστέρησης» (babyAffect). Ερευνητικό έργο διάρκειας 18 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αριστεία ΙΙ», με συνολικό προϋπολογισμό 236.000€. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΕΣΠΑ (2014–2015). Επιστημονικός υπεύθυνος Αλέξανδρος Ποταμιάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ.

«Πολυτροπική επεξεργασία σημάτων και γεγονότων σε αντίληψη και νόηση» (COGNIMUSE). Ερευνητικό έργο διάρκειας 36 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αριστεία», με συνολικό προϋπολογισμό 495.000€. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΕΣΠΑ (2012–2015). Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Μαραγκός, Καθηγητής Τμήματος ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ.

«Long-term effects of early-life seizures on cortical function and excitability». Ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών», με προϋπολογισμό 150.000€. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΕΣΠΑ (2012–2015). Επιστημονική υπεύθυνη Ειρήνη Σκαλιόρα, Ερευνήτρια ΙΙΒΕΑΑ.

«Γνωσιακοί μηχανισμοί αντίληψης, αναπαράστασης και οργάνωσης της γνώσης» (COGMEK). Ερευνητικό έργο διάρκειας 45 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής», με συνολικό προϋπολογισμό 520.000€. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/ΕΣΠΑ (2012–2015). Επιστημονική υπεύθυνη Στέλλα Βοσνιάδου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΜΙΘΕ ΕΚΠΑ.

«Επίπεδα διαταραχής του λόγου ελληνόφωνων ατόμων με αφασία: σχέσεις με ελλείμματα επεξεργασίας, εγκεφαλική βλάβη και προσεγγίσεις θεραπείας» (APHASIA) (ιστότοπος έργου). Ερευνητικό έργο διάρκειας 45 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής», με συνολικό προϋπολογισμό 520.000€. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/ΕΣΠΑ (2012–2015). Επιστημονική υπεύθυνη Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ.

«Time in mental activity: theoretical, behavioral, bioimaging and clinical perspectives» (TIMELY). Δράση ερευνητικής δικτύωσης διάρκειας 48 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος ISCH COST. Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ European Cooperation in Science and Technology (2010–2013). Διευθύντρια της δράσης Αργυρώ Βατάκη, Ερευνήτρια CSRI.