Αρχική σελίδα » Μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε επτά βασικούς άξονες, που καλύπτουν τα βασικά επιστημονικά πεδία της γνωσιακής επιστήμης. Κάθε άξονας περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό μάθημα, παρέχοντας ένα κοινό υπόβαθρο αναφοράς, και μαθήματα επιλογής για εμβάθυνση και εξειδίκευση.

Γενικός

Στοχεύει στην εξοικείωση με βασικές έννοιες και γενικό θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, καθώς και με ιδιαίτερα ζητήματα που πηγάζουν από τη διεπιστημονικότητα.
Υποχρεωτικό μάθημα: Γνωσιακή επιστήμη (διδάσκουσα Ε.Τζαφέστα)
Μαθήματα επιλογής: Υπολογιστικά γνωσιακά μοντέλα, Εργαστήριο γνωσιακών μοντέλων.
 

Νευροεπιστήμες

Η μελέτη της δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου.
Υποχρεωτικό μάθημα: Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες (διδάσκουσα Ε. Σκαλιόρα)
Μαθήματα επιλογής: Γνωσιακή νευροεπιστήμη, Αντίληψη, Νευροβιολογία νόησης και συμπεριφοράς.
 

Πληροφορική

Η υπολογιστική μοντελοποίηση νοητικών φαινομένων και διαδικασιών και η σύνθεση τεχνητών γνωσιακών συστημάτων.
Μαθήματα επιλογής: Προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, Πολύπλοκα κοινωνικά συστήματα, Αρχές τεχνολογίας γνώσεων, Προσαρμοστική νοημοσύνη, Μηχανική μάθηση
 

Ψυχολογία

Η μελέτη των βασικών γνωσιακών λειτουργιών και πεδίων νόησης.
Υποχρεωτικό μάθημα: Γνωστική Ψυχολογία (διδάσκουσα Ε. Ζιώρη)
Μαθήματα επιλογής: Συγκίνηση και νόηση, Πολυαισθητηριακή αντίληψη και προσοχή, Μάθηση-μνήμη-ευπλαστότητα, Αντίληψη του χρόνου, Νόηση μη ανθρώπινων οργανισμών.
 

Φιλοσοφία

Η μελέτη της σχέσης νου-εγκεφάλου, της σχέσης υποκειμενικών και αντικειμενικών στοιχείων, και της αξιοποίησης παρατηρήσεων για τον έλεγχο θεωριών.
Υποχρεωτικό μάθημα: Φιλοσοφία του νου (διδάσκων Δ. Νικολινάκος)
Μαθήματα επιλογής: Φιλοσοφία των επιστημών, Φιλοσοφία της αντίληψης, Συνείδηση.
 

Γλώσσα

Η μελέτη γλωσσικών συστημάτων και γλωσσικής επεξεργασίας
Υποχρεωτικό μάθημα: Θεωρητική γλωσσολογία (διδάσκουσα Σ. Βαρλοκώστα)
Μαθήματα επιλογής: Γνωσιακή γλωσσολογία, Υπολογιστική γλωσσολογία, Αντίληψη προφορικών και γραπτών λέξεων, Θεωρία σύνταξης, Γλωσσική κατάκτηση, Νευρογλωσσολογία, Γλωσσικές λειτουργίες: εγκέφαλος και συμπεριφορά.
 

Μεθοδολογία

Στοιχεία σχεδίασης και διεξαγωγής μελετών, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων
Υποχρεωτικό μάθημα: Στατιστική Ι (διδάσκων Π. Ρούσσος)
Μαθήματα επιλογής: Μεθοδολογία πειραματικής ψυχολογίας, Στατιστική ΙΙ, Λειτουργική μαγνητική τομογραφία, Λογική, Καταγραφή οφθαλμοκινήσεων, Εισαγωγή στο MATLAB