Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Αντίληψη Προφορικών και Γραπτών Λέξεων
Αντίληψη προφορικών και γραπτών λέξεων
 
Στόχοι μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ψυχογλωσσολογική έρευνα επεξεργασίας και αναπαράστασης προφορικών και γραπτών λέξεων, η κατανόηση των μεθοδολογικών και θεωρητικών ζητημάτων και των διαφορών μεταξύ προφορικών και γραπτών λέξεων, και η εξάσκηση στην παρουσίαση, συζήτηση και κριτική πειραματικών μελετών.
 
Στο μάθημα παρουσιάζονται και συζητούνται πειραματικές και υπολογιστικές μελέτες από τη βιβλιογραφία της επεξεργασίας και αναπαράστασης προφορικών και γραπτών λέξεων. Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν αντίληψη των φωνητικών συστατικών των προφορικών λέξεων, θεωρητικά και υπολογιστικά μοντέλα αναγνώρισης προφορικών λέξεων, θεωρητικά και υπολογιστικά μοντέλα αναγνώρισης γραπτών λέξεων, ενεργοποίηση και ανταγωνισμός λεξικών υποψηφίων, έλεγχο του βλέμματος στην ανάγνωση, αλληλεπιδράσεις μεταξύ φωνολογικών και ορθογραφικών μορφών, μάθηση λέξεων, τονισμό, μορφολογία, αμφισημία και επιδράσεις συμφραζομένων.
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με παρουσιάσεις (15%), προετοιμασία με γραπτά σχόλια (20%), συμμετοχή στη συζήτηση (25%), και τελική εργασία (40%).
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
  • Harley, T. (2001). The psychology of language: From data to theory (2nd ed.). Psychology Press.
  • Gaskell, G. (Ed.) (2009). The Oxford handbook of psycholinguistics. Oxford University Press.
  • Grigorenko, E. L., & Naples, A. J. (Eds.) (2008). Single-word reading: Behavioral and biological perspectives. Erlbaum.
  • Pisoni, D. B., & Remez, R. E. (Eds.) (2005). The handbook of speech perception. Blackwell.
  • Snowling, M. J., & Hulme, C. (2005). The science of reading. Blackwell.
  • Traxler, M. J., & Gernsbacher, M. A. (2006). Handbook of psycholinguistics (2nd ed.). Academic Press/Elsevier.