Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Αντίληψη
Αντίληψη
 
Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με την μελέτη της αισθητηριακής αντίληψης από τη πλευρά της πειραματικής/γνωστικής ψυχολογίας, αλλά και η σύνδεση αυτής με τη νευροφυσιολογική πραγματικότητα που βρίσκεται πίσω από τα συμπεριφορικά δεδομένα. Το μάθημα θα περιλαμβάνει όσο είναι δυνατό κάποιους βασικούς θεωρητικούς προβληματισμούς από το χώρο της φιλοσοφίας της αντίληψης. Έμφαση θα δοθεί σε μια ιστορική αναδρομή της Ψυχοφυσικής με αναφορά στα διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία που μας προσφέρει αυτή για τη μελέτη της αντίληψης, έως και σήμερα. Τα περισσότερα παραδείγματα θα είναι σχετικά με τη λειτουργία της όρασης, καθότι οι φοιτητές θα είναι ήδη εξοικειωμένοι με την νευροβιολογία του οπτικού συστήματος από το υποχρεωτικό μάθημα των νευροεπιστημών. Επίσης, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με κάποιες βασικές έννοιες του χώρου όπως το αντιληπτικό κατώφλι, η προσαρμογή του αντιληπτικού συστήματος, το αντιληπτικό μετείκασμα, η λειτουργία της προσοχής, η συνειδητότητα ή μη των αντιληπτικών φαινομένων, καθώς και παραδείγματα αντιληπτικών πλανών. Για μια πιο ρεαλιστική εξοικείωση με την ενεργό έρευνα, το πώς δηλαδή σχεδιάζονται, εκτελούνται και αναλύονται επιστημονικά πειράματα στο χώρο αυτό, το μάθημα θα περιλαμβάνει στην ύλη του την παρουσίαση και συζήτηση επιστημονικών δημοσιεύσεων στην τάξη. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο συμμετοχής των φοιτητών σε τρέχοντα πειράματα στο εργαστήριο. Η αξιολόγηση θα γίνεται με γραπτές εξετάσεις καθώς και με βάση τις παρουσιάσεις των επιστημονικών άρθρων που θα κάνουν.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
  1. M.W. Levine: “Fundamentals of Sensation and Perception” (3rd edition), Oxford University Press
  2. R. Blake & R. Sekuler: “Perception” (5th edition), McGraw-Hill
  3. G. Mather: “Foundations of Perception”, Psychology Press
  4. T.T. Norton, DA Corliss & J.E. Bailey: “The Psychophysical Measurement of Visual Function”, Elsevier
  5. E.B. Goldstein: “Sensation and Perception” (international student edition, 7th edition), Thomson Wadsworth