Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Εργαστήριο Γνωσιακών Μοντέλων
Εργαστήριο Γνωσιακών Μοντέλων
 
Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση των εννοιών «μοντέλο» και «γνωσιακή αρχιτεκτονική» και της ερευνητικής σκοπιμότητας και μεθοδολογίας προσομοιώσεων, καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών με συγκεκριμένα συμβολικά και συνδετιστικά μοντέλα και πακέτα λογισμικού για τη δημιουργία και χρήση των μοντέλων με έμφαση σε κλασικά ζητήματα γνωστικής ψυχολογίας.
 
Τα υπολογιστικά μοντέλα αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία στη διεπιστημονική μελέτη του νου, καθώς βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τα φαινόμενα μέσα από την ολοκληρωμένη και ρητή περιγραφή των θεωρητικών μηχανισμών. Το μάθημα αυτό έχει διπλό χαρακτήρα: Αφενός στοχεύει στη γνωριμία με τις χρήσεις, την ερμηνεία και τους τρόπους αξιοποίησης των υπολογιστικών μοντέλων στη γνωσιακή επιστήμη.  Αυτό επιτυγχάνεται με τη μελέτη σημαντικών επιστημονικών δημοσιεύσεων, κυρίως από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, και συζήτηση σε βάθος των μοντέλων που παρουσιάζονται σε αυτές.  Αφετέρου το μάθημα έχει στόχο την εξοικείωση με δύο συγκεκριμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης υπολογιστικών μοντέλων, τα οποία εκπροσωπούν τις δύο αντίθετες βασικές προσεγγίσεις στο ζήτημα. Για τη συμβολική προσέγγιση χρησιμοποιείται το σύστημα ACT-R και τη συνδετιστική το tlearn.  Οι φοιτητές ακολουθούν δομημένες αλληλουχίες εργαστηριακών ασκήσεων για τα δύο συστήματα και εξασκούνται στην κατασκευή, τον έλεγχο και την ερμηνεία απλών μοντέλων.  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος απαιτείται εφαρμογή όλων των παραπάνω με τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός υπολογιστικού μοντέλου για κάποια νοητική λειτουργία, βασισμένο σε υπάρχοντα πειραματικά ευρήματα.
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εργαστηριακές ασκήσεις στον υπολογιστή (40%), προετοιμασία με γραπτά σχόλια και συμμετοχή (20%), και τελική εργασία που περιλαμβάνει σχεδίαση, υλοποίηση, μελέτη και σχολιασμό ενός μοντέλου (40%).
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
  • Anderson, J. R. (2007). How can the human mind occur in the physical universe? Oxford University Press.
  • Houghton, G. (Ed.) (2005). Connectionist models in cognitive psychology. Psychology Press.
  • O'Reilly, R. C. & Munakata, Y. (2000). Computational explorations in cognitive neuroscience: Understanding the mind by stimulating the brain. MIT Press.
  • Polk, T. A., & Seifert, C. M. (Eds) (2001). Cognitive modeling. MIT Press.