Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Φιλοσοφία της Αντίληψης
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
(συνδιδασκαλία με το ΠΜΣ ΙΦΕΤ)
 

Στο μάθημα εστιαζόμαστε στα επιχειρήματα της πλάνης
και της παραίσθησης όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί από
τις διάφορες φιλοσοφικές θεωρίες.

Απαιτήσεις του μαθήματος
Εργασία (± 25 σελίδες- 1½ διάστιχο)
Γλώσσα: Ελληνικά/English

 
Βιβλιογραφία
 • Burge, Burge,T. Origins of Objectivity. Oxford: Clarendon Press.
 • Byrne, A., and Logue, H. 2009. Disjunctivism: Contemporary Readings. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Fish, W. 2009. Perception, Hallucination, and Illusion. Oxford: Oxford University Press.
 • Fish, W. 2010. Philosophy of Perception: A Contemporary Introduction. New York, NY: Routledge.
 • Gendler, T. and Hawthorne, J. (eds.). 2006. Perceptual Experience. Clarendon Press: Oxford.
 • Haddock, A., and MacPherson, F. (eds.) 2008. Disjunctivism: Perception, Action, Knowledge. Oxford: Oxford University Press.
 • Huemer, M.2011. Skepticism and the Veil of Perception. Rowman.
 • Hopp, W. 2011. Perception and Knowledge: A Phenomenological Account. Cambridge, UK. Cambridge University Press.
 • Matthen, M. 2005. Seeing, Doing, and Knowing : A Philosophical Theory of Sense Perception. Oxford University Press.
 • Noe, A. 2004. Action in Perception. Cambridge, MA.: MIT Press/ A Bradford Book.
 • Robinson, H. 1994.  Perception. London: Routledge.
 • Smith, A.D. 2002. The Problem of Perception Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Tye, M. 2009. Consciousness Revisited: Materialism without Phenomenal Concepts. Cambridge, MA.: MIT Press, Bradford.
 • Wright, E., ed. 1993. New Representationalisms: Essays in the Philosophy of Perception. Aldershot: Avebury.
 • Wright, E., ed. 2008. The Case for Qualia. Cambridge, MA.: MIT Press/ A Bradford Book.
 
Διάφορα άρθρα on line:
consc.net/online.html
plato.stanford.edu/index.html