Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Φιλοσοφία του Νου
Φιλοσοφία του Νου/Φιλοσοφία της Γνωσιακής Επιστήμης    
 

Εξετάζονται οι διάφορες μεταφυσικές θέσεις που έχουν αναπτυχθεί 
για την κατανόηση της φύσης των νοητικών φαινομένων. Επίσης,
εξετάζεται η συμβολή των θέσεων αυτών στη συγκρότηση της Γνωσιακής Επιστήμης.

Απαιτήσεις του μαθήματος
Εξετάσεις

Βασική Βιβλιογραφία
 1. Chalmers, D. 2002. Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings. Oxford: Oxford University  Press.
 2. Churchland, P. M. 1984. Matter and Consciousness. MA: MIT Press.
 3. Crane, T. 1995. The Mechanical Mind. Penguin Books.
 4. Dawson, M. 2013. Mind, Body, World: Foundations of Cognitive Science. Au Press.
 5. Heil, J. 1998. Philosophy of Mind. London: Routledge.
 6. Kim, J. 1996. Philosophy of Mind. CO: Westview Press.
 7. Ravenscroft, I. 2005. Philosophy of Mind: A Beginner’s Guide. Oxford: Oxford University  Press.
 8. Rey, G. 1997. Contemporary Philosophy of Mind. MA: Blackwell
 9. Sterelny, K. 1990. The Representational Theory of Mind. Cambridge, MA.: Basil Blackwell. 
 
Βοηθητική Βιβλιογραφία
 1. Block, N., (ed.). 1980. Readings in Philosophy of Psychology. Vols., 1-2. MA: Harvard University Press.
 2. Block, N., Flanagan, O., and Gϋzeldere, G., (eds.). The Nature of Consciousness: Philosophical and Scientific Essays. Cambridge, MA: MIT Press.
 3. Clark, A. 2008. Mindware: An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science. Oxford: Oxford University Press.
 4. Garvey,  J., (ed.). 2011. The Continuum Companion to Philosophy of Mind. London: Continuum.
 5. Goldman, A. I., (ed.). 1995. Readings in Philosophy and Cognitive Science. MA: MIT Press.
 6. Haugeland, J. 1992. Artificial Intelligence: The Very Idea. MA: MIT Press.
 7. Lycan, W., (ed.). 1992. Mind and Cognition: A Reader. MA: Blackwell. 
 8. Searle, J. 1984. Minds, Brains and Science. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 9. Stich, S., and  T. Warfield. (eds.). 2003. The Blackwell Guide to Philosophy of Mind. MA: Blackwell.
 
Διάφορα άρθρα on line στις διευθύνσεις:
consc.net/online.html
plato.stanford.edu/index.html