Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Γλωσσικές λειτουργίες: Εγκέφαλος και συμπεριφορά

Γλωσσικές λειτουργίες: Εγκέφαλος και συμπεριφορά

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους για την κατανόηση των γλωσσικών λειτουργιών, και ειδικότερα με το σκεπτικό αξιοποίησης και συνδυασμού νευροαπεικονιστικών και συμπεριφορικών δεδομένων για τον έλεγχο θεωρητικών υποθέσεων γλωσσικής επεξεργασίας.

Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν δεδομένα από συμπεριφορικές και νευροαπεικονιστικές μελέτες γλωσσικών λειτουργιών στις ακόλουθες ενότητες: κατανόηση λόγου, ανάγνωση, κατανόηση προτάσεων, παραγωγή λόγου, ανάπτυξη της γλώσσας, διγλωσσία και απόκτηση δεύτερης γλώσσας, κατανοώντας τη σημασία των λέξεων, κατανοώντας τη σύνταξη των προτάσεων, επεξεργασία της φωνολογικής δομής των λέξεων.

Βιβλιογραφία:

  • Harley, T. A. (2014). The psychology of language: From data to theory (4th ed.). Psychology Press.
  • Moore, B. C. J., Tyler, L. K., & Marslen-Wilson, W. D. (2009). The perception of speech. Oxford University Press.
  • Price, C. J. (2012). A review and synthesis of the first 20years of PET and fMRI studies of heard speech, spoken language and reading. NeuroImage, 62, 816-847.