Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Γνωσιακή Επιστήμη
Γνωσιακή Επιστήμη
(Υποχρεωτικό Α' εξαμήνου)
 
Στόχοι του μαθήματος είναι η εξοικείωση με θεμελιώδεις έννοιες και προβληματισμούς της γνωσιακής επιστήμης, η κατανόηση του διεπιστημονικού χαρακτήρα της και της σημασίας του μεθοδολογικού πλουραλισμού, η γνωριμία με τους επιμέρους κλάδους που την απαρτίζουν και τα ιδιαίτερα στοιχεία καθενός, η πρώτη επαφή με ορισμένες ερευνητικές μεθόδους, καθώς και η διαμόρφωση άποψης για τα κεντρικά ζητήματα της μελέτης του νου.
 
Γνωσιακή επιστήμη καλείται η διεπιστημονική μελέτη του νου. Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα δίνεται μια αδρή εικόνα των κυριότερων θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη μελέτη αυτή. Με βάση τη θεμελιώδη παραδοχή ότι ο νους είναι μια μηχανή, εξετάζονται και αντιπαραβάλλονται οι τρεις προσεγγίσεις στο θέμα που αντιστοιχούν σε διαφορετικά είδη μηχανής: συμβολική, συνδετιστική και δυναμική. Εξετάζονται προεκτάσεις και εναλλακτικές οπτικές γωνίες όπως η ενσώματη νόηση και η εξελικτική ψυχολογία. Τονίζεται η σημασία της εμπειρικής σύγκλισης και ο ρόλος των μοντέλων στη μελέτη του νου. Επίσης εξετάζονται συγκριτικά τρεις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εξετάζονται τα αντίστοιχα είδη στοιχείων που παρέχονται από τη μελέτη της συμπεριφοράς (γνωστική ψυχολογία), του εγκεφάλου (νευροεπιστήμες) και θεωρητικών σχημάτων (γλωσσολογία και φιλοσοφία).
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εβδομαδιαίες ασκήσεις (20%), τελική εργασία (40%) και γραπτή εξέταση (40%).
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Α. Γενική
  • Bermúdez, J.  L. (2010). Cognitive science: An introduction to the science of the mind. Cambridge University Press.
  • Clark, A. (2001). Mindware: An Introduction to the philosophy of cognitive science. Oxford University Press.
  • Frankish, K., & Ramsey, W. M. (Eds.) (2012). The Cambridge handbook of cognitive science. Cambridge University Press.
 
Β. Για επιμέρους προσεγγίσεις
  • Buss, D. M. (Ed.) (2005). The handbook of evolutionary psychology.  Wiley.
  • Calvo, P., & Gomila, T. (Eds.) (2008). Handbook of cognitive science: An embodied approach. Elsevier.
  • Elman, J. L., Bates, E. A., Johnson, M. H., Karmiloff-Smith, A., Parisi, D., & Plunkett, K. (1996). Rethinking Innateness: A connectionist perspective on development. MIT Press.
  • Pylyshyn, Z. W. (1986). Computation and cognition: Toward a foundation for cognitive science. MIT Press.
  • Spivey, M. (2007). The continuity of mind. Oxford University Press.Wegner, D. M. (2002). The illusion of conscious will. MIT Press.