Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Γνωσιακή Γλωσσολογία

Γνωσιακή Γλωσσολογία

Η Γνωσιακή Γλωσσολογία προσφέρει μία νέα προσέγγιση στη μελέτη της γλώσσας, την οποία αντιμετωπίζει ως έκφανση των γενικότερων νοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου και όχι ως ξεχωριστή ικανότητα. Η γλώσσα αντικατοπτρίζει το εννοιολογικό σύστημα των ανθρώπων, η δημιουργία του οποίου συνδέεται άμεσα με τη βιολογική τους υπόσταση. Βασικά σημεία της προσέγγισης αυτής αποτελούν η έμφαση στη σημασία, στη μελέτη της γλώσσας όπως αυτή χρησιμοποιείται στην επικοινωνία (γλωσσική  χρήση) και η  παραδοχή ότι οι αφηρημένες έννοιες διαμορφώνονται βάσει σχημάτων που πηγάζουν από την εμπειρία μέσω της (εννοιολογικής) μεταφοράς. 

Η θεωρία της εννοιολογικής μεταφοράς αποτελεί τον αντικείμενο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15, στο οποίο αναλύονται τα εξής θέματα:

Η θεωρία της εννοιολογικής μεταφοράς των Lakoff & Johnson και η κριτική που της ασκείται.

Η θεωρία της μετωνυμίας και η σχέση της με τη μεταφορά

Η έννοια της σωματικότητας (Embodiment)

Τα απεικονιστικά σχήματα

Η θεωρία της εννοιολογικής μείξης (Blending theory)