Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Γνωσιακή Νευροεπιστήμη
Γνωσιακή Νευροεπιστήμη
 
Το μάθημα έχει σαν κύριο στόχο του να παρουσιάσει στους φοιτητές τις σύγχρονες μεθόδους που υπάρχουν για τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στον εγκέφαλο, σαν  ένα βιολογικό όργανο, και τις ανώτερες λειτουργίες του. Έμφαση θα δοθεί στη λειτουργία της οπτικής αντίληψης, με την οποία οι φοιτητές θα είναι ήδη εξοικειωμένοι τόσο από πλευράς  ανατομίας και φυσιολογίας του οπτικού συστήματος (από το μάθημα «Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες»), όσο και με τα διάφορα χαρακτηριστικά της οπτικής αντίληψης από της πλευρά των συμπεριφορικών δεδομένων και τη μεθοδολογία της γνωστικής/πειραματικής ψυχολογίας για τη μελέτη αυτών (από το μάθημα  «Αντίληψη»). Εκτός από μια θεωρητική αναφορά στα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας για να εξερευνήσουμε τη σχέση ανάμεσα στο νου και τον εγκέφαλο, το μάθημα θα περιλαμβάνει και τη μελέτη μιας σειρά από πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Οι δημοσιεύσεις αυτές θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται  στην τάξη από τους φοιτητές, με σκοπό τόσο την τριβή τους με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προσεγγίσει κανείς τέτοια ζητήματα, όσο και στην εξοικείωσή τους στην σε βάθος ανάγνωση, κατανόηση και αξιολόγηση επιστημονικών δημοσιεύσεων. Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με γραπτές εξετάσεις καθώς και με βάση τις παρουσιάσεις επιστημονικών άρθρων στο μάθημα.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
  1. M.S. Gazzaniga, R.B. Ivry & G.R. Mangun: “Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind” (international student edition, 2nd edition), Norton
  2. J. Ward: “The student’s guide to cognitive neuroscience”, Psychology Press
  3. B.J. Baars & N.M. Gage: “Cognition, Brain, and Consciousness: Introduction to Cognitive Neuroscience”, Elsevier