Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Γνωστική Ψυχολογία

   
     

Τίτλος

Γνωστική Ψυχολογία

Στόχοι

 • Παρουσίαση της θεωρίας της γνωστικής ψυχολογίας και της σχέσης της με την Γνωσιακή επιστήμη
 • Μελέτη των πιο σημαντικών γνωστικών λειτουργιών (αντίληψη, προσοχή, μνήμη κτλ)
 • Εξοικείωση με την πειραματική μεθοδολογία που χρησιμοποιείτε για την μελέτη της συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη της κριτικής εξέτασης των θεωρητικών απόψεων και πειραματικών εργασιών στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό είναι μια γενική εισαγωγή στο πεδίο της Γνωστικής ψυχολογίας. Γνωστική ψυχολογία είναι η επιστημονική μελέτη των νοητικών διεργασιών για το πώς λειτουργεί ο νους. Θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον αντιλαμβανόμαστε πληροφορίες απο το περιβάλλον, πώς η προσοχή χρησιμοποιείται για την επιλογή των εισερχόμενων αισθητηριακών πληροφοριών, πώς η γνώση οργανώνεται στη μνήμη, πώς νέες πληροφορίες προστίθενται στην μνήμη, και πώς παίρνουμε αποφάσεις και λύνουμε προβλήματα. Θα συζητήσουμε παλιές και νέες θεωρίες και θα αποκτήσουμε πρακτική εμπειρία κλασσικών πειραμάτων που χρησιμοποιούνται για την μελέτη των παραπάνω διεργασιών. Στο τέλος του μαθήματος θα έχουμε αποκτήσει σημαντική γνώση για το πώς ξεκίνησε η Γνωστική Ψυχολογία, πού βρισκόμαστε σήμερα και τι πρέπει ακόμη να απαντηθεί.

Τρόποι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα βασιστεί:

 • γραπτή εξέταση
 • παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων
 • εβδομαδιαίες πρακτικές εργασίες
 • συμμετοχή σε γνωσιακά πειράματα
 • συγγραφή άρθρου αναφοράς.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Reisberg, D. (2010). Cognition: Exploring the Science of the Mind. 4th Ed. New York: W. W. Norton & Company,.

Επιπλέον σχόλια

 • Υποχρεωτικό μάθημα
 • Θεματικός άξονας: Ψυχολογία