Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Η νόηση σε μη ανθρώπινους οργανισμούς

Τίτλος

Νόηση σε μη ανθρώπινους οργανισμούς

Στόχοι

 • Παρουσίαση θεωριών σχετικά με την νόηση στα ζώα
 • Μελέτη γνωστικών διεργασιών (μάθηση, επίλυση προβλήματος, γλώσσα) στα ζώα
 • Εξοικείωση και κριτική των πειραματικών μεθοδολογιών και συμπερασμάτων στο πεδίο αυτό

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εξετάζει την πειραματική ανάλυση των γνωστικών λειτουργιών και της συμπεριφοράς σε άλλα ζώα πέρα τον άνθρωπο. Θα μελετήσουμε εργαστηριακά ευρήματα με τη διεξαγωγή πειραμάτων με ζώα πάνω στη μάθηση, επίλυση προβλημάτων, και γλώσσα. Εκτός από τη συζήτηση βασικών πειραματικών αποτελεσμάτων για τις γνωστική ικανότητες και τη νοημοσύνη των ζώων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη λογική και τις πειραματικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν διάφορα συμπεράσματα και θεωρίες στη νόηση σε μη ανθρώπινους οργανισμούς.

Τρόποι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε:

 • παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων
 • παρουσιάσεις – κριτική πειραματικών μεθοδολογιών/συμπερασμάτων
 • εβδομαδιαίες εργασίες
 • συγγραφή άρθρου αναφοράς.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Bekoff, M., & Jamieson, D. (Eds.) (1996). Readings in Animal Cognition. MIT Press.

Pearce, J. M. (1997). Animal Learning and Cognition. 2nd edition. Hove: Psychology Press (Erlbaum UK).

Επιπλέον σχόλια

 • Μάθημα επιλογής
 • Θεματικός άξονας: Ψυχολογία, Μεθοδολογία
 • Σεμιναριακό μάθημα
 • Κατα προτίμηση φοιτητές στο 2ο έτος σπουδών