Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Καταγραφή οφθαλμοκινήσεων
Καταγραφή οφθαλμοκινήσεων
(Επιλογής)
 
Στόχοι του μαθήματος είναι η βασική εξοικείωση με το σκεπτικό, τη θεωρία και την πράξη της καταγραφής της συμπεριφοράς των οφθαλμών κατά την επιτέλεση διαφόρων γνωστικών έργων καθώς και τη συλλογή και ανάλυση οφθαλμοκινητικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του εργαστηρίου γνωσιακής επιστήμης.
 
Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι στην μέτρηση των οφθαλμικών κινήσεων (σακκαδικές κινήσεις, ομαλή παρακολούθηση και προσήλωση) και το νευρωνικό τους υπόστρωμα καθώς και η σχέση τους με τις ανώτερες γνωστικές λειτουργιές του εγκεφάλου και τις διαταραχές αυτών σε νευρο-ψυχιατρικά σύνδρομα.  Επίσης παρουσιάζονται οι διαδικασίες πειραματικής σχεδίασης, συλλογής και ανάλυσης οφθαλμοκινητικών δεδομένων, παράλληλα με αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις.
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει (α) παρουσία και συμμετοχή στις συζητήσεις (β) σχεδίαση πειράματος με παρακολούθηση του βλέμματος (γ) συλλογή και ανάλυση οφθαλμοκινητικών δεδομένων (δ) κρίση ερευνητικού άρθρου.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
  • Holmqvist, K., Nyström, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka, H., & van de Weijer, J. (2011). Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures. Oxford University Press.
  • Leich,  R. J., & Zee, D. S. (2006) The Neurology of Eye Movements (4th ed). Oxford University Press.
  • Liversedge, S., Gilchrist, I., & Everling, E. (2011). The Oxford handbook of eye movements. Oxford University Press.