Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία
Λειτουργική μαγνητική τομογραφία
(Επιλογής)
 
Στόχοι του μαθήματος είναι η βασική εξοικείωση με το σκεπτικό, τη θεωρία και την πράξη της νευροαπεικόνισης με λειτουργική μαγνητική τομογραφία στο πλαίσιο της γνωσιακής νευροεπιστήμης, και με την ανάλυση νευροαπεικονιστικών δεδομένων με το λογισμικό SPM.
 
Στο μάθημα παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας της μαγνητικής τομογραφίας, η φυσιολογία της αιμοδυναμικής απόκρισης, στοιχεία κλινικής μαγνητικής τομογραφίας, θέματα ασφαλείας, η πειραματική σχεδίαση για νευροαπεικόνιση με ομαδοποιημένα και μεμονωμένα συμβάντα, η σχέση των νευροαπεικονιστικών δεδομένων με τη γνωσιακή θεωρία, τα περιεχόμενα των αρχείων δεδομένων και η ροή επεξεργασίας δεδομένων στο SPM, η χρονική και χωρική προεπεξεργασία, θέματα εντοπισμού και θορύβου, το γενικό γραμμικό μοντέλο και ο έλεγχος αντιθέσεων, ή ανάλυση δευτέρου επιπέδου και πολυμεταβλητές μέθοδοι.
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει (α) παρουσία και συμμετοχή στις συζητήσεις (β) συμμετοχή σε πείραμα και παρουσία στο μαγνήτη (γ) ανάλυση νευροαπεικονιστικών δεδομένων (δ) κρίση επιλεγμένου νευροαπεικονιστικού άρθρου.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
  • Ashburner et al. (2011). SPM8 Manual.  Institute of Neurology, UCL.
  • Ashby, F. G. (2011): Statistical analysis of fMRI data. MIT Press.
  • Bandettini, P. (Ed.) (2012). NeuroImage, Vol. 62, Iss. 2, pp. 575–1324: 20 YEARS OF fMRI
  • Hanson, S. J., & Bunzl, M. (Eds.) (2010). Foundational issues in human brain mapping. MIT Press.
  • Huettel, S. A., Song, A. W., & McCarthy, G. (2008). Functional magnetic resonance imaging, 2nd ed. Sinauer.
  • Poldrack, R. A., Mumford, J. A., & Nichols, T. E. (2011). Handbook of functional MRI data analysis. Cambridge University Press.