Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Μάθηση, Μνήμη, Ευπλαστότητα
Μάθηση, Μνήμη, Ευπλαστότητα
 
Περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο την εξοικείωση με τις έννοιες και τη σύγχρονη έρευνα της μνήμης και της μάθησης, με έμφαση στη σύνδεση εγκεφαλικής λειτουργίας και ψυχολογικών διεργασιών στο νοητικό επίπεδο ανάλυσης και περιγραφής.
 
Αναπτύσσονται και συζητούνται θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα, με αφετηρία πρόσφατες σημαντικές πειραματικές μελέτες, ψυχολογικές και νευροεπιστημονικές. Μεθοδολογικά δίνεται έμφαση σε νευροαπεικονιστικές προσεγγίσεις της γνωσιακής νευροεπιστήμης, και τονίζεται η σημασία της θεωρητικής σύγκλισης από διαφορετικές κατευθύνσεις. Βασικό άξονα προβληματισμού αποτελεί το ζήτημα των πολλαπλών μνημονικών συστημάτων ή διεργασιών. Τα επιμέρους θέματα που εξετάζονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα έργων μάθησης και μνήμης και το εγκεφαλικό τους υπόβαθρο, περιλαμβάνοντας: κλασικά ψυχολογικά μοντέλα μνήμης, συντελεστική μάθηση, ρητή και άρρητη μάθηση και μνήμη, κατηγορική μάθηση, φλοιικές αναπαραστάσεις και η ευπλαστότητά τους σε πρώιμα και ώριμα στάδια, νευρωνικά μοντέλα μνήμης, σχέση με προσοχή και εξάσκηση, αυτοματοποίηση, αμνησία, παγίωση και ύπνος, διαδικαστικές δεξιότητες, πρώτη και δεύτερη γλώσσα, αποκατάσταση μετά από εγκεφαλική βλάβη, αυτοβιογραφική μνήμη, ψευδείς μνήμες, και επιδράσεις του συγκινησιακού πλαισίου.
 
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με τελική εργασία 35%, έκθεση πειραματικής έρευνας 20%, παρουσίαση άρθρου 20%, παρουσία και συμμετοχή (περιλαμβάνει και γραπτά σχόλια πάνω στα αναγνώσματα) 25%.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
  • Anderson, J. R. (2000). Learning and memory: An integrated approach. Wiley.
  • Eichenbaum, H., & Cohen, N. J. (2001).  From conditioning to conscious recollection: Memory systems of the brain.  Oxford University Press.
  • Foster, J. K., & Jelicic, M. (1999). Memory: Systems, process, or function? Oxford University Press.
  • Nairne, J. (Ed.) (2007). Foundations of remembering: Essays in honor of Henry L. Roediger, III. Psychology Press.
  • Tulving, E., & Craik, F. I. M. (Eds.) (2005). The Oxford handbook of memory.  Oxford Univresity Press.