Αρχική σελίδα » Μαθήματα » MATLAB - εφαρμογές στη γνωσιακή επιστήμη
MATLAB - εφαρμογές στη Γνωσιακή Επιστήμη
 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το λογισμικό MATLAB, το οποίο είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο λογισμικό που χρησιμοποιείται σήμερα στο χώρο των επιστημών του εγκεφάλου και του νου. Θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό αυτό τόσο στο στήσιμο πειραμάτων και την καταγραφή πειραματικών δεδομένων, όσο και στην ανάλυση και παρουσίαση αυτών. Δεν απαιτείται καμία προϋπάρχουσα γνώση προγραμματισμού για το μάθημα, στα πλαίσια του οποίου οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια αίσθηση για το πώς γίνεται αυτός μέσα από μία προσιτή αλλά ικανότατη γλώσσα προγραμματισμού. Μετά από μια γενική εισαγωγή στη χρήση και τις δυνατότητες του MATLAB, έμφαση θα δοθεί σε πρακτικές εφαρμογές από το χώρο των γνωσιακών επιστημών. Η αξιολόγηση θα γίνεται με εργαστηριακές ασκήσεις, στις οποίες οι φοιτητές θα καλούνται να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα χρησιμοποιώντας το λογισμικό αυτό.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
  • D.A Rosenbaum & B. Wyble: “MATLAB for Behavioral Scientists”, Psychology Press
  • M. Borgo, A. Soranzo & M. Grassi: “MATLAB for Psychologists”, Springer
  • P Wallisch, M.E. Lusingan, M.D. Benayoun, T.I. Baker, A.S. Dickey & N.G. Hatsopoulos: “MATLAB for Neuroscientists, Second Edition: An Introduction to Scientific Computing in MATLAB”, Elsevier