Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Νευροβιολογία Νόησης και Συμπεριφοράς
Νευροβιολογία Νόησης και Συμπεριφοράς
 
Στόχοι:
 i. Κατανόηση των βασικών παραδοχών από τις οποίες απορέει η μελέτη της νευροβιολογίας νοητικών φαινομένων, και των διαφορετικών επίπεδων περιγραφής και ανάλυσης εγκεφαλικών και νοητικών φαινομένων.
 ii.  Εξοικείωση φοιτητών με τους τρόπους μελέτης νοητικών φαινομένων σε νευροβιολογικό επίπεδο, σε ανθρώπους και ζωικά μοντέλα.
 iii. Παρουσίαση επιλεγμένων μελετών συγκεκριμένων γνωσιακών λειτουργιών (λ.χ. μνήμη, μάθηση, προσοχή, κοινωνική συμπεριφορά) και των παραγόντων που τις επηρεάζουν.
 iv. Απόκτηση κριτικής σκέψης πάνω στην μεθοδολογία της πειραματικής νευροεπιστήμης και απόπειρες μορφοποίησης ερευνητικών προτάσεων πάνω σε θέματα νευροβιολογίας της συμπεριφοράς.
 
Περιγραφή/περιεχόμενο:
  Το μάθημα θα είναι σε μορφή διαλέξεων και παρουσιάσεων ερευνητικών άρθρων, με εκτενείς συζητήσεις. Θα καλυφθούν βασικές έννοιες όπως ανάπτυξη και πλαστικότητα, μνήμη και μάθηση, προσοχή και εκτελεστικές λειτουργίες, αντίληψη και συνείδηση, ύπνος και εγκεφαλικοί ρυθμοί, από την σκοπιά της νευροβιολογίας. Θα παρουσιαστούν μελέτες νευρολογικών και ψυχιατρικών παθήσεων (λ.χ. επιληψία, αυτισμός, ελλειματική προσοχή, κλπ) όπου παρατηρείται επιλεκτική έκπτωση συγκεκριμένων νοητικών φαινομένων και παράλληλων μεταβολων σε δομή και λειτουργά εγκεφάλου. Θα συζητηθεί η σύμπραξη γενετικής προδιάθεσης και περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και ο ρόλος των πρώιμων εμπειριών στην διαμόρφωση εγκεφαλικών δικτύων και των προτύπων συμπεριφοράς.
 
Τρόποι αξιολόγησης:
i.     Εβδομαδιαία mini-assignments (μισή-μία σελίδα) (25%)
ii.    Συμμετοχή στο μάθημα/συζήτηση (15%)
iii.   Παρουσίαση ερευνητικού άρθρου (20%)
iv. Εργασία εξαμήνου (40%)
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
i.      Κεφάλαια απο βιβλία, όπως:
- Cognitive Neuroscience: A Reader (2004) Editor: M. Gazzaniga, Blackwell Publishing
- Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά (2000) Kandel, Schwartz and Jessel, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 

ii.      Επιλεγμένα ερευνητικά άρθρα και άρθρα ανασκόπησης πάνω σε θέματα αιχμής, όπως:
 - Garner et al (2012) Generation of a synthetic memory trace. Science 335:1513-1516.
- Ganguly and Poo (2012) Activity-dependent neural plasticity from Bench to Bedside. Neuron 80:729-741.
- Marshall et al (2006) Boosting slow oscillations during sleep potentiates memory. Nature 444: 610-613.
- Haynes et al (2007) Reading Hidden Intentions in the Human Brain. Current Biology 17, 323–328.
- Huber et al (2008) Sparse optical microstimulation in barrel cortex drives learned behaviour in freely moving mice. Nature 451: 61-66.
- Cohen and Newsome (2004) What electrical microstimulation has revealed about the neural basis of cognition. Current Opinion Neurobiol 14:169–177.
- Spinelli et al (2013) Effects of repeated adolescent stress and serotonin transporter gene partial knockout in mice on behaviors and brain structures relevant to major depression. Frontiers in Behavioral Neurosci. 7:xx-xx
- McCormick (2009) An animal model of social instability stress in adolescence and risk for drugs of abuse. Physiology and Behavior