Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Νευροεπιστήμες
Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες
(Υποχρεωτικό Ά εξαμήνου)
 
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για την ανατομία και φυσιολογία του νευρικού συστήματος, με έμφαση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα στον εγκέφαλο. Το μάθημα ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή στο χώρο των νευροεπιστημών, τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνησή τους και κάποιους από τους πρωταγωνιστές του εγχειρήματος αυτού. Στη συνέχεια ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τα όσα γνωρίζουμε σήμερα σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, ξεκινώντας από το κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, τους νευρώνες, τα νευρογλοία, το δυναμικό ενεργείας, τη σύναψη, τους νευροδιαβιβαστές, τον αιματεγκεφαλικό φραγμό, τις κοιλίες, την ηλεκτρική και χημική λειτουργία της κωδικοποίησης της πληροφορίας στα νευρωνικά δύκτια. Μετά από τις ιστολογικές μεθόδους μελέτης του εγκεφάλου, προχωράμε στο επίπεδο της ανατομική μελέτης των διαφόρων εγκεφαλικών δομών, φλοιικών  και υποφλοιικών, καθώς και στο ρόλο της καθεμιάς από τις δομές αυτές στη γενικότερη λειτουργία του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς. Αναφορά γίνεται και στα όσα γνωρίζουμε σχετικά με τις μορφολογικές και λειτουργικές διαφορές ανάμεσα στα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια. Το μάθημα ολοκληρώνεται με μια ανασκόπηση της ανατομίας και φυσιολογίας του οπτικού συστήματος και της νευροβιολογίας της όρασης. Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με γραπτές εξετάσεις καθώς και με παράδοση μίας ή περισσότερων εργασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
  • J.W. Kalat: “Βιολογική Ψυχολογία” (τόμοι Α και Β, 5η έκδοση), Έλλην
  • M.S. Gazzaniga, R.B. Ivry & G.R. Mangun: “Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind” (international student edition, 2nd edition), Norton
  • E.R. Kandel, J.H. Schwartz & T.M. Jessel: “Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά”, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
  • S. Zeki: “AVision of the Brain”, Blackwell