Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Πολυαισθητηριακή Αντίληψη και Προσοχή

Τίτλος

Πολυαισθητηριακή Αντίληψη

Στόχοι

 • Παρουσίαση της θεωρίας και των κανόνων που διέπουν την πολυαισθητηριακή αντίληψη
 • Μελέτη του ποιές και πόσες αισθήσεις έχουμε και πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
 • Μελέτη του ρόλου γνωστικών λειτουργιών στην πολυαισθητηριακή ολοκλήρωση (προσοχή, μνήμη κτλ.)
 • Εξοικείωση πειραματικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την μελέτη της αλληλεπίδρασης των διαφόρων τροπικοτήτων
 • Πρακτική εμπειρία της αλληλεπίδρασης των διαφόρων τροπικοτήτων με την δημιουργία και παρουσίαση πολυαισθητηριακών φαινομένων

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό στοχεύει να παρέχει μια γενική εικόνα για το πώς οι αισθήσεις συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια σταθερή και συνεκτική αναπαράσταση του σώματος και του εξωτερικού κόσμου. Καλύπτοντας μια ποικιλία μεθοδολογιών, αυτό το μάθημα θα περιγράψει και θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών πάνω στην αλληλεπίδραση των τροπικοτήτων και την πολυαισθητηριακή ολοκλήρωση. Θα μελετήσουμε τους βιολογικούς μηχανισμούς που διέπουν την πολυαισθητηριακή ολοκλήρωση, την αντίληψη πολυαισθητηριακών γεγονότων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αλληλεπίδρασης των διαφόρων τροπικοτήτων, και την καθοριστική επίδραση αυτής της αλληλεπίδρασης στην πραγματική ζωή (κλινικές περιπτώσεις, τεχνολογικές εφαρμογές κτλ).

Τρόποι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα βασιστεί:

 • παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων
 • εβδομαδιαίες εργασίες
 • συγγραφή ερευνητικών προτάσεων
 • εφαρμογή και παρουσίαση πολυαισθητηριακών φαινομένων
 • συμμετοχή σε γνωσιακά πειράματα
 • συγγραφή άρθρου αναφοράς.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Bremner, A. J., Lewkowicz, D. J., & Spence, C. (Eds.) (2012). Multisensory Development. Oxford University Press.

Calvert, G. A., Spence, C., & Stein, B. E. (Eds.) (2004). The Handbook of Multisensory Processes. London. UK: MIT Press.

Murray, M. M. & Wallace, M. T. (Eds.) (2012). The Neural Bases of Multisensory Processes. Boca Raton, FL: CRC Press.

Naumer, M. J., & Kaiser, J. (Eds.) (2010). Multisensory Object Perception in the Primate Brain. London, UK: Springer.

Stein, B. E. (Eds.) (2012). The New Handbook of Multisensory Processes. London. UK: MIT Press.

Επιπλέον σχόλια

 • Μάθημα επιλογής
 • Θεματικός άξονας: Ψυχολογία
 • Σεμιναριακό μάθημα
 • Κατα προτίμηση φοιτητές στο 2ο έτος σπουδών