Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Συνείδηση
Συνείδηση
 

Στο μάθημα εξετάζονται τα φιλοσοφικά προβλήματα που έχουν προκύψει
στην προσπάθεια κατανόησης της φύσης της συνείδησης.
Επίσης εξετάζονται διάφορες επιστημονικές έρευνες
που εμπλέκονται στη μελέτη του φαινομένου.

Απαιτήσεις του μαθήματος
Εξετάσεις

 
Βιβλιογραφία
  1. Block, N., Flanagan, O., and Güzeldere, G., (eds.). 1997. The Nature of Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press.
  2. Chalmers, D. 2010. The Character of Consciousness. Oxford:Oxford University Press.
  3. Flanagan, O. 1992. Consciousness Reconsidered. Cambridge, MA: MIT Press.
  4. Hill, C. 2009. Consciouness. Cambridge University Press.
  5. Revonsuo, A.2010. Consciousness: The science of subjectivity. Psychology Press.
  6. Seager, W. 1999. Theories of Consciousness. London and New York: Routledge.
  7. Smith, Q., and Jokic, A. 2003. Consciousness: New Philosophical Perspectives. Oxford: Clarendon Press.
  8. Tye, M. 1995. Ten Problems of Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press.
  9. Velmans, M., and Schneider, S., (eds.). 2007. The Blackwell Companion to Consciousness. USA: Blackwell.
  10. Zelazo, P. D., Moscovitch, M., and Thompson, E. 2007. The Cambridge Handbook of Consciousness. Cambridge:  Cambridge University Press.
 
Διάφορα άρθρα on line:
consc.net/online.html
plato.stanford.edu/index.html