Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Υπολογιστική Γλωσσολογία
Υπολογιστική Γλωσσολογία
 
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση: Γ.Ε και Ε.Γ.Ε.
Διδάσκων Καθηγητής: Γρηγοριάδου Μαρίας - Αλεξανδρή Χριστίνα
 
 Περιγραφή μαθήματος:

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση των σύγχρονων Τεχνολογιών της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. Ο φοιτητής, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση:

 1. Να απαριθμεί και να περιγράφει τις βασικές αρχές της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας.
 2. Να αναγνωρίζει τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά Συστημάτων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας.
 3. Να σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής.
 4. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί Διαλογικά Συστήματα.
 5. Να σχεδιάζει και να επεκτείνει Σημασιολογικά Λεξικά τύπου Wordnet.
 6. Να εφαρμόζει και να χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, με σκοπό τη βελτίωση υπολογιστικών συστημάτων.
 
 Ύλη
 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
 • Διαλογικά Συστήματα
 • Μοντελοποίηση Χρήστη
 • Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων (Corpus Linguistics)
 • N-grams Aναγνώριση Γραμματικής Κατηγορίας (POS Tagging)
 • Υπολογιστική Λεξικογραφία
 • Μηχανική Μετάφραση
 • Σημασιολογία Λέξεων (Lexical Semantics)
 • Σημασιολογικό Λεξικό Wordnet
 • Αρση Σημασιολογικής Αμφισημίας (Word Sense Disambiguation) και Ανάκτηση Πληροφορίας
 
 (1)   Βασική ‘Υλη Μαθήματος: Jurafsky, D., Martin, J. (2008). Speech and Language Processing, an Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition, 2nd edition, Prentice Hall series in Artificial Intelligence, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ, USA.
 
(2)   Επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων:
 • Breslin, J.G., Passant, A., Decker, S. (2009). The Social Semantic Web. Springer, New York, NY
 • Hausser, R. (2006).  A Computational Model of Natural Language Communication, Interpretation, Inference and Production in Database Semantics. Springer, Berlin.
 • Hayes, C.C., Miller, C.A. (eds.). Human-Computer Etiquette. Taylor and Francis, Boca Raton, FL (2011)
 • Wiegers, K..E. (2005). Software Requirements. Redmond, WA: Microsoft Press.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις/ Επίκαιρα θέματα και ζητήματα