Αρχική σελίδα » Το Πρόγραμμα » Αξιολόγηση

Αξιολόγηση του ΠΜΣ

α) Εσωτερική αξιολόγηση
Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο οι φοιτητές του ΠΜΣ αξιολογούν τα προσφερόμενα μαθήματα, διδάσκοντες και τις εν γένει παρεχόμενες υπηρεσίες του Προγράμματος.
 
β) Εξωτερική Αξιολόγηση
Το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς κριτές (μέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστημίων του εσωτερικού και εξωτερικού) το 2000 και το 2009. Η αξιολόγηση συνίσταται στη μελέτη όλων των δραστηριοτήτων και παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος καθώς και τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων με φοιτητές του.
1. Εξωτερική Αξιολόγηση του Προγράμματος Χρονική Περίοδος 2009
2. Εξωτερική Αξιολόγηση του Προγράμματος Χρονική Περίοδος 2000